Styrelse

DTK:s styrelse och roll i verksamheten

Klubbens styrelse består av en ordförande och sju ledamöter samt klubbdirektören som ständigt adjungerad. Styrelsen väljs av årsmötet, som hålls före mars månads utgång, på förslag av valberedningen. Den sammanträder normalt 4-6 gånger per år. Klubbens nuvarande styrelse och ledamöters resp inriktning:                                                                                  

Ordförande                                   

Sten Alfredsson
070-586 53 50


Vice ordförande / Ansvarig för IT-frågor

Rikard Wendt
073- 373 45 05


Kassör 

Magnus Billfalk


Ansvarig damsektionen

Cecilia Ahlgren Fries
damer@dtk.se


Ledamot

Anna Wassgren
John Håkansson


Styrelsens engagemang och beslut gäller i första hand budgetarbete och årsbokslut men givetvis även större projekt och viktigare personalfrågor. Det stora hallbygget och dess efterspel har naturligtvis krävt stora insatser av styrelsen samt konsolidering av en dubbelt så stor verksamhet som i gamla hallen.

Exempel på styrelsens engagemang under senare tid är:

  • Planering, kommunkontakter, finansiering, upphandling och kontroll av nybygget av den nya tennishallen, Danderydshallen II
  • Nya former för medlemmarnas medverkan vid projektfinansiering, förberedelser och genomförnade av de s k medlemslånen
  • Uppföljning av hallbygget med garantifrågor, förbättringar och förhandlingar med kommun förvaltningen om bygglovet och anslutningsavgifter
  • Samarbetsfrågor med grannarna, de två curlingklubbarna Djursholms och Stocksunds CK
  • Övertagande och renovering av gymnasiets fyra utebanor
  • Gradvis omorganisation av styrelsens arbetsformer i riktning mot projektarbete, under ledning av en styrelseledamot och medverkan av andra engagerade medlemmar
  • Datoriseringen av klubbens administration
  • Breddat sponsorengagemang
  • Översyn av klubbsociala initiativ