Paratennis

      

Med start hösten 2019  startar vi upp paratennis för barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år med olika typer av funktionsnedsättningar. Verksamheten kommer att bedrivas i klubbens regi som en del av vår befintliga tennisskola.

I vår tennisskola får man 1 timme tränarledd träning i veckan. Under lovveckorna finns möjligheten att träna extra.

Har du barn eller ungdomar som vill lära sig spela tennis?

Kontakta; lennart.sjoberg@dtk.se

Inbjudan Paratennis för barn och ungdomar 

Danderyds TK startar fr o m hösten 2019 Paratennis för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi vänder oss till barn i åldrarna 10-18 år med intellektuella samt rörelsenedsättningar. 

Verksamheten kommer att bedrivas inom ramen för vår ordinarie ungdomsverksamhet som idag innefattar 550 barn. Träning med utbildade tränare bedrivs i grupper om 4-6 barn per grupp 1 timme i veckan på fast tid. 

Vi vänder oss i första hand till barn i Stockholms norra förorter. Träningen kommer att förläggas till söndagar. Vi vill vara tydliga med att våra tränare ansvarar för träningen om ert barn behöver assistans/ledsagning måste ni själva ordna med det. 

Danderydshallen ligger på Rinkebyvägen 6 i Danderyd, granne med Danderyds Gymnasium. 

Öppet hus och intagning för höstterminen är den 20, 21 & 22 augusti kl 16.00-18.00. Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma. 

Höstterminen börjar vecka 36 och pågår fram till jul. 

Kostnaden är 2.700 kr/termin. 

För frågor och mer information kontakta: lennart.sjoberg@dtk.se