Paratennis

Med start hösten 2019  startar vi upp paratennis för barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år med olika typer av funktionsnedsättningar. Verksamheten kommer att bedrivas i klubbens regi som en del av vår befintliga tennisskola.

I vår tennisskola får man 1 timme tränarledd träning i veckan. Under lovveckorna finns möjligheten att träna extra.

Har du barn eller ungdomar som vill lära sig spela tennis?

Kontakta; lennart.sjoberg@dtk.se