Värdegrund

O39gv3-128

”Vi servar tillsammans” är det övergripande namnet för alla aktiviteter vi gör för att förstärka DTK stilen. Detta arbete har pågått i snart 10 år i Danderyds Tennisklubb med hjälp av Jan Lindh som håller i utbildningen.

”Vi servar tillsammans” syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundande frågor och begrepp bland ledare, spelare och föräldrar, för att därigenom utveckla den sociala kompetensen hos såväl enskilda individer som hela gruppen. Detta arbete blir också förebyggande mot alla sorters mobbing och olika sorters trakasserier inom åldersgruppen.