Tävlingsjuniorer

DTK:s Tävlingsjuniorer

Tävlingsgruppen består av ca 40-talet juniorer i åldrarna 8-18 år som tränar 2–5ggr/vecka och målet är att de ska tävla regelbundet och utvecklas till så bra tävlingsspelare som möjligt efter sina egna förutsättningar.

Värdegrund DTK Stilen:

Glädje – Engagemang – Utveckling

Vår ambition med verksamheten är att spelare , tränare, och föräldrar ska uppleva Glädje, Engagemang och Utveckling i alla delar av spelarutbildningen.

DTK:s tävlingsjuniorer är indelad i olika grupper. En spelares grupptillhörighet bestäms av följande kriterier:

° Ålder

° Egen drivkraft

° Spelstyrka

° Tävlingsdeltagande 

Tävlingsjuniorerna är indelade i följande 3 grupper:

Tävling 1:

För spelare 14 – 18 år och som är mycket ambitiösa med sin tennissatsning. Spelstyrkemässigt ska spelaren vara 3-4 i JSM samt vara aktuell för lag EM. Ansvarig är Jonas Kvarnlöf.

Mål för tävling 1:

° Skapa spelaridentitet

° Tennisspecifik fys

° Prestera i internationell miljö

° Förbereda för seniorsatsning på heltid alt college.

Krav:

° Spelaren har tennis som sin första prioritet.

° Sköter sin träning på och utanför banan på ett professionellt sätt.

° Tillhöra Sverige elit och ha ambitionen att nå framgångar      internationellt.

° Medverka i DTK:s serielag.

° Tävlings och träningsupplägg planeras i samråd med ansvarig tränare.

° Hjälpa till som funktionär 2 ggr/termin i klubben.

° Föräldrar ska vara behjälpliga vid evenemang/tävlingar i DTK.

TÄVLING 2:

För aktiva tävlingsspelare mellan 12 – 18 år och som ambitiösa med sin tennissatsning och vill tävla regelbundet. Ansvariga tränare är Jonas Kvarnlöf och Matilda Ackered.

Mål för tävling 1:

° Skapa spelaridentitet

° Tennisspecifik fys

° Fortsätta tävlingsatsa på juniortävlingar samt börja tävla på seniornivå.

° Förberdelse inför ev collegespel.

° Introduceras till tränaryrket.

Krav:

° Deltaga i JSM, JRM, JKM, SALK Open, Båstad.

° Tävla minst 1 extern tävling/månad utöver ovanstående.

° Deltaga på klubbens fysträningar  minst 2ggr/vecka

° Medverka i DTK:s serielag vid uttagning.

° Hjälpa till som funktionär 2 ggr/termin i klubben.

° Föräldrar ska vara behjälpliga vid evenemang/tävlingar i DTK.

Nästa steg:

° Tävling 1 om man tillhör Sverigetoppen och har spelstyrkan/ambitionen att spela internationellt.

° Tennisskolan 2ggr/vecka, för spelare som inte uppfyller eller tycker att kraven är för tuffa.

TÄVLING YNGRE:

För spelaren 8 – 12 år som vill komma igång och tävla och försöka ta sig vidare till tävlingsgruppen eller elit. Ansvariga tränare är Henrik Nordquist och Matilda Ackered.

 Mål för tävlingsgrupp Yngre:

° Tävla i klubbens interna tävlingar och Opencourt (för 8-10 år).

° Tävla i Roslagstouren, If S.O touren och vara med på lämpliga tävlingar regelbundet i närområdet. Tävla ca 10 tävlingar/år utanför klubben.

° Träna 2-3 tim/vecka.

° Träna tennis på egenhand.

° Juniorer och föräldrar ska vara behjälpliga vid evenemang/tävlingar i DTK.

Nästa steg:

° Tävlingsgruppen (se ovan).

° Tennisskolan 2ggr/vecka. Om känner att man inte vill tävla i den utsträckningen för tillfället.