Tävlingsjuniorer

DTK:s Tävlingsjuniorer

Tävlingsgruppen består av ca 50-talet juniorer i åldrarna 9-18 år som tränar 2–5ggr/vecka och målet är att de ska tävla regelbundet och utvecklas till så bra tävlingsspelare som möjligt efter sina egna förutsättningar.

Vår ambition med verksamheten är att spelare, tränare, och föräldrar ska uppleva Glädje, Engagemang och Utveckling i alla delar av spelarutbildningen.

DTK:s tävlingsjuniorer är indelad i 3 olika grupper. En spelares grupptillhörighet bestäms av följande kriterier:

° Ålder

° Egen drivkraft

° Spelstyrka

° Tävlingsdeltagande

TÄVLING Internationell

För spelare 14 – 18 år och som är mycket ambitiösa med sin tennissatsning. Spelstyrkemässigt ska spelaren vara 3-4:a i JSM samt vara aktuell för lag -EM. Ansvarig tränare är Jonas

Mål för tävling Internationell:

° Skapa spelaridentitet

° Tennisspecifik fys

° Prestera i internationell miljö

° Förbereda för seniorsatsning på heltid alt. college.

Krav:

° Spelaren har tennis som sin första prioritet.

° Sköter sin träning på och utanför banan på ett professionellt sätt.

° Tillhöra Sverige-elit och ha ambitionen att nå framgångar internationellt.

° Medverka i DTK:s serielag.

° Tävlings och träningsupplägg planeras i samråd med ansvarig tränare.

° Hjälpa till som funktionär 2 ggr/termin i klubben.

° Föräldrar ska vara behjälpliga vid evenemang/tävlingar i DTK.

TÄVLING Nationell

För aktiva tävlingsspelare mellan 12 – 18 år och som är ambitiösa med sin tennissatsning och vill tävla regelbundet. Ansvariga tränare är: Morgan och Julia.

Mål för tävling nationell:

° Skapa spelaridentitet

° Tennisspecifik fys

° Fortsätta tävlingsatsa på juniortävlingar samt börja tävla på seniornivå.

° Förberedelse inför ev collegespel.

° Introduceras till tränaryrket.

Krav:

° Deltaga i JSM, JRM, JKM, SALK Open, Båstad.

° Tävla minst 1 extern tävling/månad utöver ovanstående.

° Deltaga på klubbens fysträningar  3 ggr/vecka

° Medverka i DTK:s serielag vid uttagning.

° Hjälpa till som funktionär 3 ggr/termin i klubben.

° Föräldrar ska vara behjälpliga vid evenemang/tävlingar i DTK.

° Träna på egenhand med kompisar mm

Nästa steg:

° Tävling Internationell om man tillhör Sverigetoppen och har spelstyrkan/ambitionen att spela internationellt.

°  Tävlingsgrupp region och yngre för spelare som inte uppfyller eller tycker att kraven är för tuffa.

TÄVLING Region och yngre

För spelaren 9 – 18 år  För de som tävlar lite eller yngre som vill komma igång och tävla och försöka ta sig vidare till tävling nationell.

Ansvarig tränare är Matilda, Per

 Mål:

° Tävla i klubbens interna tävlingar. (för 8-10 år).

° Tävla i Roslagstouren, S.O touren (8-11 år) och vara med på lämpliga tävlingar regelbundet i regionen och närområdet (9-18 år).

° Tävla ca 15 tävlingar/år utanför klubben.

° Träna 3 tim/vecka.

° Deltaga på klubbens fysträningar  2 ggr/vecka

° Träna tennis på egenhand med kompisar mm.

° Juniorer och föräldrar ska vara behjälpliga vid evenemang/tävlingar i DTK.

Nästa steg:

° Tävlingsgruppen Nationell (se ovan).

° Träningsgrupp 2 ggr/vecka. Om känner att man inte vill tävla i den utsträckningen för tillfället.