Priser & avgifter

Medlemsavgift Danderyds TK 2016

Senior 600:-/år
Junior 350:-/år
Familj 1.200:-/år

Priser för banbokning mm i Danderydshallen

Löstid medlem                                        220: -/tim
Löstid ej medlem                                    290: -/tim

Löstid medlem
månd-fred 22.00-23.00
lörd-sönd 07.00 – 08.00                       160:-/tim

Löstid ej medlem
månd-fred 22.00-23.00
lörd-sönd 07.00 – 08.00                       210:-/tim

Drop-in-priser
månd-fred 07.00-14.00                         160:-/tim

Klippkort 10 timmar                              1.500:-/10 timmar
Gäller vardagar 10.00-13.00

Pensionärspris
månd-fred 07.00-14.00                          160:-/tim

Studentpris
månd-fred 07.00-14.00                          160:-/tim

Bokningsvillkor

  • Bokad bana via Mycourt, betalas online.
  • Bokad bana via kansliet betalas före spel i kafeterian.
  • Vi tar bara kort.
  • Vid utebliven betalning faktureras tiden med en extra avgift på 30:-
  • Drop in Gäller alla tider (utom ledigställda kontrakt) vardagar 07.00-14.00 under förutsättning att tiden ej bokas i förväg
  • Pensionärspris. Dessa tider kan bokas och gäller alla tider (utom ledigställda tider) vardagar 07.00-14.00 under förutsättning att alla som spelar är pensionärer och på begäran kan visa upp legitimation eller pensionärsbevis
  • Studentpris. Gäller studerande över 18 år. Dessa tider kan bokas och gäller alla tider (utom ledigställda tider) vardagar 07.00-14.00 under förutsättning att alla som spelar är studerande och på begäran kan visa giltig studentlegitimation

Övriga priser

Hyra av Bollmaskin
100:-/tim

Hyra av litet skåp
200:-/termin

Hyra av stort skåp
300:-/termin

PT instruktion i gym. Kontakta matilda.ackered@dtk.se

30 min 200:-

50 min 300:-

Klippkort 5 tillfällen 1200:-