Välkommen på årsmöte!

Obs! Årsmötet är inställt, vi återkommer med nytt datum längre fram.

Varmt välkommen på klubbens årsmöte som kommer att hållas på läktaren, söndagen den 22 mars kl. 15.00.
Agenda
– Val av styrelse för klubben
– Genomgång och godkännande av årsberättelse för 2019 samt budget för 2020.
– Klubbens mål och framtidsstrategi
– Behandling av eventuellt inkomna motioner (ska vara styrelsen tillhanda senast 6 dagar före mötet).

Vi avslutar med gemensam fika.

Styrelsen