Nya uteanläggningen

Klubben planerar för tre nya tennisbanor, två padelbanor samt ett utegym vid Danderydshallen. Projektet är i sin linda. Ännu saknas bygglov och finansieringen är inte klar. Men målsättningen är att ha de n,ya banorna klara för spel till sommaren 2021.