Kallelse till årsmöte den 31:a mars

Varmt välkommen till klubbens årsmöte den 31:a mars

Plats: Danderydshallen, läktaren

Tid: Kl 15.00

Program

 • Ordförande hälsar alla välkomna
 • Paratennis, Peter Melander ifrån Sthlmsidrotten berättar om idrottsrörelsens vision om en inkluderande idrott. Kan Danderyds TK medverka?
 • Året som gått
  • Årsberättelsen, ordf och kassören avlägger rapport
  • Ungdomsverksamheten, våra satsningar, vad har de givit? (Jonas, Henrik och Matilda)
  • Årsmötesförhandlingar, val av ny styrelse och valberedning
 • Budget och verksamhetsplan för 2019, ordf
 • Utdelning av årets ungdomsstipendiat till Göran Lundéns minne
 • Årsmötet avslutas med kaffe och tårta

Ingen föranmälan krävs