Information angående Coronaviruset

Vi följer  utvecklingen samt  information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och uppmanar personal och medlemmar att löpande följa den information som publiceras och de rekommendationer som ges.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök, för att undvika smitta. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Självklart bör var och en vara uppmärksam på sjukdom och symtom som hosta eller andra luftvägssymtom och feber. Om du får dessa symtom bör du avstå från träning , stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden.